Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Kiedy za ciężki wypadek przy pracy przysługują świadczenia?
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Ciężki wypadek przy pracy

  Ciężki wypadek przy pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Ciężki wypadek przy pracy /

  Kiedy za ciężki wypadek przy pracy przysługują świadcze ...

  Kiedy za ciężki wypadek przy pracy przysługują świadczenia?

  ciężki wypadek przy pracy

  Kiedy podczas wykonywania obowiązków w pracy dochodzi do wypadku, poszkodowany ma prawo starać się o przysługujące mu z tego tytułu świadczenia. Nie zawsze jest to jednak proste. W jakich sytuacjach można dochodzić stosownych roszczeń za ciężki wypadek przy pracy?

   

  Ciężki wypadek przy pracy – dla kogo odszkodowanie powypadkowe?

  Z prawnego punktu widzenia do ciężkiego wypadku przy pracy dochodzi wtedy, gdy skutkiem nieszczęśliwego zdarzenia jest poważne uszkodzenie ciała, choroba nieuleczalna lub zagrażająca życiu. Dotyczy to zarówno trwałych urazów fizycznych, jak i psychicznych. Ciężki wypadek przy pracy to również taki, który powoduje całkowitą lub choćby częściową niezdolność do pracy w zawodzie. Do tej kategorii prawo zalicza także trwałe zniekształcenie ciała. Wszystkie powyżej wskazane sytuacje oraz ich następstwa uprawniają poszkodowanego do otrzymania odszkodowania powypadkowego.

   

  Obowiązek pracodawcy – zadośćuczynienie za wypadek

  Ciężki wypadek przy pracy wyróżnia m.in. to, że poza świadczeniami z ZUS-u, wypłacanymi z ubezpieczenia wypadkowego, poszkodowany może również domagać się od pracodawcy bądź jego ubezpieczyciela świadczeń cywilnoprawnych mających charakter uzupełniający wobec tych pierwszych. Istotne znaczenie będą miały w tym zakresie ustalenia poczynione przez zespół powypadkowy oraz powołane na miejsce wypadku prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.

   

  Rodzaje  odszkodowań

  W ramach przysługujących poszkodowanemu świadczeń cywilnoprawnych pracodawca bądź jego ubezpieczyciel mogą udzielić różnego rodzaju wsparcia. W zależności od rodzaju obrażeń zobowiązują się do pokrycia kosztów leczenia i związanych z tym dodatkowych opłat, takich jak dojazdy do placówek medycznych lub profesjonalna opieka lekarza, pielęgniarza czy innych osób trzecich, np. członków rodziny. Odszkodowanie powypadkowe może też mieć charakter niemajątkowy – zadośćuczynienie za doznaną krzywdę. W następstwie ciężkiego wypadku przy pracy poszkodowany może stać się osobą częściowo lub całkowicie niezdolną do pracy, a nawet do samodzielnej egzystencji. W takiej sytuacji może również ubiegać się o określony rodzaj renty – na zwiększone potrzeby wynikające z jego sytuacji zdrowotnej, trudność w znalezieniu pracy, a nawet zupełny brak możliwości otrzymania zatrudnienia.

   

  Brak OC i inne komplikacje

  Nie każdy zakład pracy ma wykupione ubezpieczenie OC, z którego mógłby wypłacić należne świadczenia odszkodowawcze. Zdarza się też, że suma środków z polisy nie pokrywa w całości  roszczeń, jakie wiążą się z powstałą szkodą. Co wtedy? Można spróbować wytłumaczyć pracodawcy sytuację i mieć nadzieję, że wykaże się empatią. Warto prowadzić te rozmowy z profesjonalnym doradcą, który doskonale zna przepisy prawne i ma doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju negocjacji − wtedy szanse na uzyskanie porozumienia są większe. Jeżeli mimo to pracodawca nie zgodzi się na wypłacenie odszkodowania, rozwiązanie problematycznej sytuacji będzie należało do sądu.

  Nawet jeśli odszkodowanie powypadkowe powinno zgodnie z prawem zostać wypłacone, pracodawcy nie zawsze chętnie podchodzą do wypełnienia swojego obowiązku. W takich wypadkach istotna może być pomoc firmy lub kancelarii specjalizującej się w odszkodowaniach. Z ich pomocą zwiększa się prawdopodobieństwo, że zakład pracy zmieni swoje nastawienie i szybko zakończy sprawę na korzyść poszkodowanego, który dostanie należne mu zadośćuczynienie i odszkodowanie za wypadek.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^