Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
OC pracodawcy okiem ustawy
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Oc pracodawcy

  OC pracodawcy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Oc pracodawcy /

  OC pracodawcy okiem ustawy

  OC pracodawcy okiem ustawy

  pracodawca

  Odpowiedzialność z tytułu wypadków przy pracy podzielić można na dwie zasadnicze grupy:

   

  1. Odpowiedzialność ZUS z tytułu pobranej składki na ubezpieczenie wypadkowe

   

  Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą:

   

  a) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych;

  b) podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia;

  c) w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

   

  W przypadku, gdy wystąpi którekolwiek w przytoczonych powyżej okolicznościach zaistnieje zdarzenie powiązane ze świadczeniem przez pracownika pracy ma on prawo do ubiegania się od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych różnych świadczeń, spośród których wskazać można chociażby zasiłki, jednorazowe odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu, czy różnego rodzaju renty.

   

  2. Odpowiedzialność cywilną pracodawcy z tytułu szkody jakiej doznał pracownik.

   

  Ponad świadczenia przyznane pracownikowi przez ZUS ma on możliwość domagania się od pracodawcy wynagrodzenia szkody powstałej wskutek zaistnienia zdarzenia, jednakże jedynie w przypadku, gdy pracodawcy przypisać można odpowiedzialność na gruncie prawa cywilnego.

   

  Stąd też nie każde zdarzenie, które powoduje uzasadnione roszczenie o wypłatę odszkodowania przez ZUS będzie tożsame z zasadnością roszczeń cywilnych. Każdorazowo konieczne jest badania okoliczności, w jakich praca była świadczona, a także przyczyn samego zdarzenia.

   

  Warunki przyznania odszkodowania cywilnego wymagają również wykazania zawinienia po stronie pracodawcy, a zatem takiego jego zachowania, niedopuszczalnego prawnie, które stanowiło przyczynę szkody.

   

  Istnieją jednak sytuacje, w których wykazywanie zawinienia pracodawcy nie będzie konieczne – w przypadku niektórych zdarzeń wystarczające będzie bowiem wykazanie związku przyczynowego pomiędzy prowadzoną przez pracodawcę działalnością gospodarczą, a zaistnieniem szkody. Zastosowanie tej zasady wymaga jednak precyzyjnej i szczegółowej analizy m.in. stopnia i zakresu zmechanizowania stosowanych metod produkcyjnych

   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^