Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Po co pracodawcy ubezpieczenie OC?
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Oc pracodawcy

  OC pracodawcy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Oc pracodawcy /

  Po co pracodawcy ubezpieczenie OC?

  Po co pracodawcy ubezpieczenie OC?

  ubezpieczenie

  Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) pracodawców nie są w Polsce obowiązkowe. Taki stan rzeczy oznacza, że może dojść do sytuacji, w której poszkodowany pracownik nie będzie mógł dochodzić swoich roszczeń od ubezpieczyciela, a pozostaje mu jedynie pozwanie swojego pracodawcy do sądu.

   

  Przepisy nie nakładają w powyższym przypadku prawnego obowiązku ubezpieczenia się, podobnie jak została uregulowana kwestia obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy samochodów. W niektórych przypadkach niebezpieczeństwo powodowane przez pracę przedsiębiorstwa jest porównywalne z niebezpieczeństwem powodowanym przez ruch samochodu. Mimo wszystko również ubezpieczenie spółek wydobywczych nie jest regulowane przepisami i pozostaje do dobrowolnej decyzji pracodawcy.

   

  Klauzula OC pracodawcy

   

  W celu ochrony swoich interesów majątkowych przedsiębiorcy korzystają z możliwości ubezpieczenia prowadzonej przez siebie działalności. W przeciwieństwie do ubezpieczeń obowiązkowych w ubezpieczeniach dobrowolnych to same strony ustalają, za jakie zdarzenie odpowiedzialność poniesie ubezpieczyciel, a jakie nie są objęte zawartą umową.

   

  W praktyce najczęstszym problemem jest klauzula tzw. OC pracodawcy. Standardowo bowiem zawarta umowa ubezpieczenia nie przewiduje odpowiedzialności ubezpieczyciela za wypadki przy pracy, jakim ulegli pracownicy w trakcie świadczenia czynności na rzecz pracodawcy.

   

  Dlaczego niektórzy rezygnują z odszkodowania po wypadku w pracy?

   

  Innymi słowy jeżeli klauzula taka nie zostanie uzgodniona między pracodawcą a ubezpieczycielem, wówczas pracownik może dochodzić należnego mu odszkodowania jedynie bezpośrednio od swojego pracodawcy, z czego często rezygnuje z obawy przed utratą pracy lub innymi reperkusjami z jego strony.

   

  Szkody powodowane np. przez ruch kopalni powodują bardzo często poważne obrażenia ciała. Nierzadko dochodzi do tąpnięć skutkujących oderwaniem się fragmentów skalnych, błędów operatorów maszyn lub zwykłych potknięć na nierówności spągu. Konsekwencje tych zdarzeń powodować mogą powstanie szkód podobnych do tych odniesionych przez uczestników wypadków komunikacyjnych. Jednak tylko w tym ostatnim przypadku poszkodowany ma zawsze możliwość dochodzenia roszczeń od ubezpieczyciela. Natomiast pracownik może jedynie liczyć na łut szczęścia, że jego pracodawca zakupił odpowiednią polisę OC.

   

  Odszkodowanie za wypadek w pracy – możliwe problemy

   

  Pracownik musi również borykać się z problemami w zakresie ustalenia samych okoliczności wypadku. Często bowiem jest nakłaniany przez przełożonego do zmiany informacji co do okoliczności samego wypadku, tak żeby jak najbardziej chronić pracodawcę. Nie należą do rzadkości namowy, aby tak ustalić stan faktyczny, żeby wykazane zostało, że do wypadku doszło w drodze do pracy, a nie przy pracy. A to pozbawia pracownika prawa do jednorazowego odszkodowania z ZUS.

   

  Zdarza się także, że przełożeni starają się tuszować zdarzenie odmawiając sporządzenia dokumentacji powypadkowej i zapewniając, że w czasie chorobowego obecność w pracy zostanie odnotowana. Takie działanie może jednak spowodować, ze w razie pogarszającego się stanu zdrowia poszkodowany zostanie pozbawiony on wyższego wynagrodzenia chorobowego. Może on także nie uzyskać wyższych świadczeń rentowych w przypadku, gdy nie odzyska zdolności do pracy.

   

  W powyższych sytuacjach pracownik po zakończeniu leczenia i braku zdiagnozowanej niezdolności do pracy może zostać przez pracodawcę odsunięty od pracy lub nawet zwolniony z uwagi na utrzymujące się dolegliwości. Domaganie się prawa do rzetelnego udokumentowania okoliczności i przyczyn wypadku ma zatem istotne znaczenie nie tylko ze względu na roszczenia cywilne wobec pracodawcy, ale także roszczenia względem ZUS i ich późniejszą wysokość.

   

  Wypadek przy pracy – odszkodowanie w praktyce

   

   

  Wysokość odszkodowań jest uzależniona od okoliczności konkretnego przypadku. Jeżeli dojdzie do sytuacji, w której poszkodowany dozna poważnych obrażeń ciała może on liczyć na kwoty wielokrotnie przewyższające świadczenie wypłacone przez ZUS z tytułu jednorazowego odszkodowania za wypadek przy pracy.

   

  Kryteria, jakie powinny być brane pod uwagę przy wyznaczaniu wysokości godziwego zadośćuczynienia są w tej sytuacji takie same, jak w przypadku poszkodowanego w wypadku komunikacyjnym, a przyznane kwoty mogą dochodzić do kilkuset tysięcy złotych.

   

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^