Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Ubezpieczenie chorobowe a odszkodowanie za wypadek w pracy
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Odszkodowanie za wypadek w pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za wypadek w ... /

  Ubezpieczenie chorobowe a odszkodowanie za wypadek w pracy

  Ubezpieczenie chorobowe a odszkodowanie za wypadek w pracy

  odszkodowanie za wypadek w pracy

  Ubezpieczeniu chorobowemu można podlegać obowiązkowo bądź na zasadzie dobrowolności. Kwestie te zostały uregulowane w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych.

   

  Obowiązkowo ubezpieczeniem chorobowym objęci są:

  • pracownicy,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby odbywające służbę zastępczą.

   

  Do ubezpieczenia chorobowego można również przystąpić samodzielnie na swój własny wniosek. Na takie zabezpieczenie decydują się najczęściej osoby, które są zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, a także przedsiębiorcy, tj. osoby prowadzące pozarolniczą działalność. Opłacając składki z tego tytułu, zyskuje się prawo m.in. do zasiłku chorobowego w wysokości 80% podstawy wymiaru.

   

  Odszkodowanie za wypadek w pracy a brak ubezpieczenia dobrowolnego

   

  Brak dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego pozbawia prawa do ubiegania się o świadczenia przysługujące z tego tytułu. Zatem osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, która nie przystąpiła do ubezpieczenia chorobowego, nie może liczyć na wypłatę zasiłku w razie choroby.

   

  Brak tego ubezpieczenia nie rodzi jednak negatywnych konsekwencji w przypadku, gdy mamy do czynienia z wypadkiem przy pracy. Przy tego typu zdarzeniach podstawą do ubiegania się o należne świadczenia jest bowiem ustawa wypadkowa, a nie ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Oznacza to, że nawet mimo braku ubezpieczenia chorobowego nadal może przysługiwać odszkodowanie za wypadek w pracy.

   

  odszkodowanie wypadek pracy

   

  Zatem pomimo braku objęcia ubezpieczeniem chorobowym, będą przysługiwać następujące świadczenia:

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • renta z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie za wypadek w pracy dla osoby poszkodowanej (o ile zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu) lub uprawnionych członków rodziny (w sytuacji wypadku ze skutkiem śmiertelnym).

   

  Przykład: Jan Kowalski, zatrudniony na podstawie umowy zlecenia, nie wyraził woli dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Pierwszego dnia pracy uległ wypadkowi, w następstwie którego doznał obrażeń ciała w postaci złamania prawej nogi.

   

  Przedstawione powyżej okoliczności zdarzenia uprawniają do ubiegania się o świadczenia należne z tytułu wypadku przy pracy i to już od pierwszego dnia pracy. Natomiast konieczne jest zadbanie w pierwszej kolejności o rzetelne sporządzenie karty wypadku przez Zleceniodawcę.

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^