Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

  Kiedy należy się odszkodowanie - wypadek w drodze do pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Odszkodowanie za wypadek w ... /

  Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w drodze do prac ...

  Kiedy przysługuje odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy?

  wypadek w drodze do pracy odszkodowanie

  W sytuacji, gdy Twoja niezdolność do pracy powstała w związku z wypadkiem w drodze do pracy, przysługuje Ci prawo do ubiegania się o różnego rodzaju świadczenia. Jednakże, aby otrzymać m.in. odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy muszą zostać spełnione określone warunki.

   

  Przede wszystkim zdarzenie musi zostać zakwalifikowane jako wypadek w drodze do pracy, musisz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu – dotyczy świadczeń z ZUS-u, a także wykazać odpowiedzialność cywilnoprawną po stronie osoby/podmiotu odpowiedzialnego za skutki wypadku – dotyczy świadczeń cywilnoprawnych. Co to dla Ciebie oznacza w praktyce? O tym poniżej.

   

  Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy

   

  Za wypadek w drodze do pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

   

  Istnieje możliwość uznania, że wypadek nastąpił w drodze do pracy, mimo że droga została przerwana. Jednak tylko wtedy, gdy przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, a także gdy droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla pracownika, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

   

  Za drogę do pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy również drogę do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,
  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,
  • zwykłego spożywania posiłków,
  • odbywania nauki lub studiów.

   

  Przykład 1: Jan Kowalski idąc do pracy zostaje potrącony na przejściu dla pieszych przez jadący ze zbyt dużą prędkością samochód.

   

  Przykład 2: Jan Kowalski pracuje w dwóch firmach. Wychodząc z jednej firmy i udając się do drugiej, potyka się o nierówną nawierzchnię chodnika.

   

  odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy

   

   

  Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy

   

  Jeżeli z powodu wypadku, który miał miejsce w drodze do pracy, nie jesteś zdolny do pracy to masz prawo do zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru. Prawo to przysługuje Ci od pierwszego dnia ubezpieczenia bez tzw. okresu wyczekiwania.

   

  Pamiętaj jednak, że nie wszystkie typy umów są oskładkowane. Jeśli masz podpisaną umowę o pracę,  powinieneś mieć obowiązkowo odprowadzaną składkę na ubezpieczenie chorobowe. Jeśli jednak masz podpisaną umowę o dzieło, i to nie z własnym pracodawcą, nie będziesz podlegać ubezpieczeniu chorobowemu i nie będzie Ci przysługiwał zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do pracy.

   

  Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy a wykazanie odpowiedzialności

   

  Powyższe dwa warunki dotyczyły świadczeń przysługujących z ZUS-u. Warto wiedzieć, że po wypadku w drodze do pracy można dodatkowo ubiegać się o świadczenia przysługujące na mocy kodeksu cywilnego.

   

  Możliwe świadczenia po wypadku w drodze do pracy:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;
  2. odszkodowanie, w tym zwrot kosztów:
   • leczenia,
   • specjalnej diety,
   • dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych,
   • sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  3. renta z tytułu:
   • zwiększonych potrzeb,
   • częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej,
   • pogorszenia widoków na przyszłość.

   

  Prawo do ubiegania się o powyższe świadczenia będzie zależało od tego, czy do wypadku doszło z winy innej osoby bądź podmiotu. Jeśli tak – konieczne będzie wykazanie odpowiedzialności sprawcy wypadku.

   

  Przykład 3: Jan Kowalski jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w firmie informatycznej. Wychodząc z domu do pracy miał wypadek, podczas którego złamana została jego ręka. Do zdarzenia dochodzi w wyniku poślizgnięcia na nieodśnieżonej i oblodzonej nawierzchni chodnika.

   

  W powyżej opisanej sytuacji istotny wpływ na to, czy zostanie uzyskane odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy będzie miało zgromadzenie dokumentacji potwierdzającej okoliczności i przyczyny wypadku, w szczególności karty wypadku w drodze do pracy. Ale o tym napiszę już w osobnym artykule.

   

  autor: Katarzyna Paszenda (doradca odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^