Warning: Declaration of Extended_Walker_Category::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /home/votumsa/domains/odszkodowaniedlapracownika.pl/public_html/wp-content/themes/pracownik/functions.php on line 289
Czym jest zbiorowy wypadek przy pracy?
fb twitter gmail email yt
 • Ciężki wypadek przy pracy
 • OC pracodawcy
 • Odszkodowanie za wypadek w drodze do pracy
 • Odszkodowanie za wypadek w pracy
 • Wypadek przy pracy
 • Zbiorowy wypadek przy pracy
 • Pełna wersja serwisu

  Bezpłatna infolinia

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  Dziedziczenie z ZUS i OFE

  Skorzystaj z naszej wiedzy

  Zbiorowy wypadek przy pracy

  Zbiorowy wypadek przy pracy

  Pracownik /

  Baza wiedzy /

  Zbiorowy wypadek przy prac ... /

  Czym jest zbiorowy wypadek przy pracy?

  Czym jest zbiorowy wypadek przy pracy?

  zbiorowy wypadek pracy

  Zgodnie z definicją ustawową za zbiorowy wypadek przy pracy uważa się wypadek, któremu w wyniku tego samego zdarzenia uległy co najmniej dwie osoby. Za przykład posłużyć może sytuacja, w której dochodzi do tąpnięcia i zawalenia się ściany w kopalni na grupę górników.

   

  Czym różni się zbiorowy wypadek przy pracy od indywidualnego?

   

  Procedura postępowania oraz katalog świadczeń przysługujących w związku ze zbiorowym wypadkiem przy pracy są praktycznie takie same, jak w przypadku wystąpienia indywidualnego wypadku przy pracy. Różnice wiążą się jedynie ze zwiększeniem zakresu obowiązków po stronie zakładu pracy, który musi sporządzić dla każdego poszkodowanego pracownika bądź uprawnionego członka rodziny (przy wypadku ze skutkiem śmiertelnym) osobną dokumentację powypadkową.

   

  Ponadto zbiorowy wypadek przy pracy zobowiązuje pracodawcę do powiadomienia o zdarzeniu Państwową Inspekcję Pracy oraz Prokuraturę. Zaniechanie tego obowiązku stanowi naruszenie przepisów prawa i jest zagrożone karą, w zależności od okoliczności i przyczyn braku zawiadomienia.

   

  Prawa poszkodowanych w zbiorowym wypadku przy pracy

   

  Każdy poszkodowany (bez względu czy był to zbiorowy wypadku przy pracy, czy indywidualny) może ubiegać się o świadczenia przysługujące z ZUS-u oraz świadczenia wynikające z cywilnoprawnej odpowiedzialności pracodawcy. Należy przy tym pamiętać, że odpowiedzialność ta ma charakter uzupełniający w stosunku do świadczeń wypłacanych przez ZUS i pełni przede wszystkim rolę kompensacyjną.

   

  Do świadczeń przysługujących z ZUS-u należy zaliczyć przede wszystkim:

  • zasiłek chorobowy w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • świadczenie rehabilitacyjne w wysokości 100% podstawy wymiaru;
  • rentę z tytułu niezdolności do pracy;
  • jednorazowe odszkodowanie (o ile zostanie określony trwały uszczerbek na zdrowiu).

   

  zbiorowy wypadek przy pracy
   

  W sytuacji, gdy zachodzą ku temu określone przesłanki poszkodowany pracownik może uzupełniająco ubiegać się o:

  1. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę mające charakter niemajątkowy;
  2. odszkodowanie mające charakter majątkowy, np. koszty leczenia, koszty specjalnej diety, koszty dojazdów osoby poszkodowanej bądź członków rodziny do placówek medycznych, koszty sprawowanej przez osoby trzecie opieki i pielęgnacji;
  3. rentę:
   • z tytułu zwiększonych potrzeb,
   • z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy zarobkowej,
   • z tytułu pogorszenia widoków na przyszłość.

   

  Zbiorowy wypadek przy pracy może również skutkować śmiercią jednego lub wszystkich poszkodowanych. W takiej sytuacji uprawnionym członkom rodziny przysługiwać będzie przede wszystkim jednorazowe odszkodowanie z ZUS-u, a także świadczenia o charakterze uzupełniającym w postaci:

  • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę z powodu utraty bliskiej osoby bądź zadośćuczynienie za naruszenie dobra osobistego (dotyczy wypadków, które miały miejsce przed 3 sierpnia 2008 r.);
  • stosownego odszkodowania w związku z pogorszeniem sytuacji materialnej;
  • renty;
  • kosztów pogrzebu.

   

  O świadczenia przysługujące w związku z cywilnoprawną odpowiedzialnością pracodawcy można ubiegać się bezpośrednio od zakładu pracy bądź od właściwego zakładu ubezpieczeń. W drugim przypadku warunkiem koniecznym jest posiadanie przez pracodawcę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) prowadzonej działalności, która obowiązywała na dzień zdarzenia. Warto również zwrócić uwagę, czy wskazane ubezpieczenie zostało rozszerzone o klauzulę na szkody pracownicze.

   

  autor: Katarzyna Paszenda (doradca odszkodowawczy)

  Skorzystaj z infolinii:

  800-217-417

  Opłata według stawek własnych operatora.

  NAPISZ DO NAS

  Skontaktuj się

  CENTRALA Votum S.A.

  ul. Wyścigowa 56 i,53-012 Wrocław

  tel.:71/ 33 93 400, fax 71/ 33 93 403

  dok@votum-sa.pl, www.votum-sa.pl

  800 217 417

  dok@votum-sa.pl

  © Copyright 2015 - VOTUM S.A - Głos w Twojej sprawie.

  ^